Menu

Motešice na Facebook-u

Demografické informácie obce Motešice

<<späť<<

Počas histórie Motešíc sa počet obyvateľov postupne menil, aj v závislosti od rôznych faktorov. V tabuľke je vidieť trend počtu obyvateľov v Motešiciach, resp. v ich pôvodných častiach, vychádza sa z oficialnych štatistík zo sčítani ľudu.

rok DOLNÉ
MOTEŠICE
HORNÉ
MOTEŠICE
MOTEŠICE
(po zlúčení)
PEŤOVKA
1869 127 446 - 114
1880 158 404 - 130
1890 162 507 - 123
1900 139 455 - 134
1910 144 510 - 149
1921 159 525 - 157
1930 198 568 - 181
1940 229 742 - 184
1948 200 539 - 181
1961 - - 996 181
1970 - - 846 139
1991 - - 993 -
2001 - - 812 -
2006 133 599 788 56

 

V ďalšej tabulke je možné vidieť jednotlivé ukazovateľe z posledných dvoch sčítaní ľudu z roku 1991 a 2001.

Vybrané výsledky zo sčítania ...
 
 Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001
 Obyvateľstvo spolu - počet 993  812< /b>
    muži - počet 497  412 
    ženy - počet 496  400 
 Bývajúce obyv. podľa národností.:
    Slovenská %
98,59  98,15 
    Maďarská % 0,10  0,12 
    Rómska % 0,00  0,00 
    Rusínska % 0,00  0,00 
    Ukrajinská % 0,00  0,00 
    Česká % 1,21  1,60 
    Moravská % 0,10  0,12 
    Sliezská % 0,00  0,00 
    Nemecká % 0,00  0,00 
    Poľská % 0,00  0,00 
 Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
    Rímskokatolícke %
82,28  89,16 
    Evanjelické % 0,40  1,23 
    Gréckokatolícke % 0,00  0,12 
    Pravoslávne % 0,00  0,00 
    Čs. Husitské % 0,00  0,00 
    Bez vyznania % 4,53  8,13 
    Ostatné % 0,00  0,00 
    Nezistené % 12,79  0,37 
 Osoby ekonomicky aktívne spolu 410 
    muži 226 
    ženy 184 
 Pracujúci spolu 302 
    muži 177 
    ženy 125 
 Nezamestnaní spolu 69 
    muži 44 
    ženy 25 
 Domy spolu 376  308 
 Trvale obývané domy spolu 287  217 
 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://www.statistics.sk/

 

Prihlásenie

Anketa

V obci mi chýba viac
Počet hlasov: 512
expodom svadobné obrúčky

Predpoveď počasia

Vyhľadávanie

Úvodná stránka » Obec » Demografické informácie obce Motešice