Zdroj: http://www.motesice.sk/aktuality/zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelneho-komunalneho-odpadu-v-obci-motesice  •  Vydané: 9.10.2017 8:39  •  Autor: Admin

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice  Cieľom projektu je výstavba kompostoviska v obci Motešice a obstaranie hnuteľných vecí potrebných na jeho prevádzku so zámerom zhodnocovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad.