Menu

Motešice na Facebook-u

< návrat späť

Všeobecno záväzné nariadenia 2007-2011

2011 :
VZN č.42011
VZN o daniach 32O11
VZN odpady 22011.pdf
VZN 1-2011


2010 :
VZN č. 1/2010


2009 :
VZN č.1/2009  dotácie na MŠ a školských zariadení


2008 :
VZN 1/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Motešice
VZN 2/2008 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce
VZN 3/2008 o verejnom obstarávaní
VZN 4/2008 o výchove a vzdelávaní, podľa zákona č. 245/2008 Z.z. 
VZN 6/2008 o miestnych  daniacha miestnom poplatku za komunálne odpady


2007 :

VZN 1/2007 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch zo dňa 19. 1. 2007
VZN 2/2007 o opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele zo dňa 28. 2. 2007
VZN 3/2007 o podmienkach držania psov zo dňa 1. 3. 2007
VZN 4/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Motešice a Peťovka zo dňa 26. 4. 2007
VZN 5/2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby  a úhradách za opatrovateľskú službu zo dňa 27. 8. 2007
VZN 6/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 

 Prihlásenie

Anketa

V obci mi chýba viac
Počet hlasov: 512
expodom svadobné obrúčky

Predpoveď počasia

Vyhľadávanie

Úvodná stránka » Samospráva » Všeobecno záväzné nariadenia 2007-2011