Asistované sčítanie obyvateľov od 3.5. 2021 do 13.6.2021