Informácie o sčítaní obyvateľov 2021

Informačné video

otázky a odpovede k SODB: