Obecný úrad

      Obecný úrad v Motešiciach je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu Motešíc.

Nachádza sa v centre miestnej časti Horné Motešice, vedľa autobusovej zástavky. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.Jeho prácu vedie a organizuje starosta obce. +

Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Motešiciach.

Úradné hodiny

Pondelok7.00 - 11.3012.00 - 15.30
Utorok7.00 - 11.3012.00 - 15.00
Streda7.00 - 11.3012.00 - 17.00
Štvrtok7.00 - 11.3012.00 - 15.00
Piatok7.00 - 13.00