80 rokov Ján Durža

80 rokov Ján Durža

80 rokov Štefan Dovičin
Životné jubileum p. Božikovej.

Gratulácia delegácie obce Motešice k 80. narodeninám p. Jánovi Duržovi z Peťovky, zárovenň poďakovanie za veľa práce, ktorú pre túto malú obec patriacu pod Motešice urobil.