Urbárska spoločnosť

Urbárska spoločnosť Horné Motešice, pozemkové spoločenstvo https://gis.nlcsk.org/registre/Zoznamy/DetailPS?IdOrganizacia=f570193f-4f20-4219-8446-3378b3f8ee72   Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Dolné Motešice https://gis.nlcsk.org/registre/Zoznamy/DetailPS?IdOrganizacia=a153ebd6-73cc-4e0f-b51e-4406cd3ec831