Základná škola

Základné informácie o škole:

Názov školy: Základná škola s materskou školou  Motešice

Adresa školy: Machnáčska 77,  913 26 Motešice

Riaditeľka: Mgr. Iveta Jatzová

Zástupkyňa školy: PaedDr. Andrea Matúšová

Zástupkyňa materskej školy: Bc. Jana Púčiková

Telefón:
riaditeľka ZŠ s MŠ : +421 907 355 598
zástupkyňa pre ZŠ: +421 911 075 248
zástupkyňa pre MŠ: +421 903 677 757


email:


Základná škola s materskou školou, Motešice 77 je súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy.

Je zaradená do siete škôl. Základná škola má od 1.1.2002 právnu subjektivitu a je rozpočtová organizácia. 1.9.2008 boli zlúčené do jedného subjektu Materská škola Motešice a Základná škola Motešice pod spoločný názov Základná škola s materskou školou, Motešice 77. Jej zriaďovateľom je Obec Motešice.
ZŠ s MŠ je spádovou školou a okrem detí z Motešíc ju navštevujú žiaci dochádzajúci z obcí: Horňany, Bobot, Petrova Lehota, Peťovka, Neporadza.