Základná škola

Kontakt:

Názov školy: Základná škola s materskou školou  Motešice

Adresa školy: Machnáčska 77,  913 26 Motešice

Riaditeľka: Iveta Jatzová

Telefón: +421 32 659 42 24

web: http://zsmotesice.edupage.org

e-mail: skola@zsmotesice.edu.sk

 

Naša Základná škola Motešice má zriadenú v spolupráci so spoločnosťou ASC Bratislava v rámci projektu INFOVEK Slovensko vlastnú internetovú stránku. Jej cieľ je totožný s cieľom projektu INFOVEK Slovensko  – celoplošné napojenie základných a stredných škôl v Slovenskej republike na internet, spojené s využitím tohto média v pedagogickom procese. Takto sa škola stane centrom, ktorá bude šíriť po celom Slovensku proces informatizácie spoločnosti – od žiakov, študentov, pedagógov až po rodičov.

Radi Vás pozývame na jej prezentáciu, kde sa dozviete všetky informácie o našej škole. TU