Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad Trenčianske Teplice

 

Spoločný stavebný úrad sídli na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach na adrese Ul. gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice.

Pre Obec Motešice zabezpečuje všetky stavebné konania.

 

Pracovníci Stavebného úradu Trenčianske Teplice:

 

Ing. Miloš Mičega
1. poschodie, číslo dverí 206
Tel. 032 655 6713
Tel. 032 655 6718
e-mail: milos.micega@teplice.sk

 

 

Ing. Stanislav Janušek
1. poschodie, číslo dverí 206
Tel. 032 655 6718
Tel. 032 655 6713
Mobil: 0917 215 684
e-mail: stanislav.janusek@teplice.sk