Matričný úrad

Matričný úrad Motešice sa nachádza v budove Obecného úradu Motešice na adrese Machnáčska 288, 913 26 Motešice

 

Matrikár: Alena Kopecká

Tel.: 032/6594 221

E-mail: matrika@motesice.sk

 

 

Spádové obce matričného obvodu Motešice:

Bobot, Neporadza, Petrova Lehota

Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru     na Matričnom úrade v Motešiciach.

 

Pôsobnosť matričného úradu:

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastanú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

Hlavné matričné činnosti:

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva

Vybavovanie úmrtia občanov

Vydávanie výpisov z matriky

Zápisy do osobitnej matriky

 

Pondelok7.00 - 11.3012.00 - 15.30
Utorok7.00 - 11.3012.00 - 15.00
Streda7.00 - 11.3012.00 - 17.00
Štvrtok7.00 - 11.3012.00 - 15.00
Piatok7.00 - 13.00