Všeobecno záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia 2024súbor na stiahnutie
.
Všeobecno záväzné nariadenia 2023súbor na stiahnutie
Novela č.1 k VZN č.2-2015 o miestnych daniach
VZN č.4-2023 poplatok za rozvoj
VZN č. 2/2023 o poskytnutí dotácie MŠ
VZN č. 3/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
DODATOK č. 1
k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE MOTEŠICE Č. 2/2017
DODATOK č. 2
k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE MOTEŠICE Č. 2/2019
VZN 1 2023 o výške dotácie MŠ
Všeobecno záväzné nariadenia 2022súbor na stiahnutie
VZN č. 2-2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska
VZN č.1 / 2022
Všeobecno záväzné nariadenia 2021súbor na stiahnutie
Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2019 MŠ
Všeobecno záväzné nariadenia 2020súbor na stiahnutie
Dodatok č.1 k VZN č. 2-2016 o odpadoch
Dodatok č.2 k VZN č. 2-2015 o miestnych daniach
VZN č. 2-2020 o pravidlách času predaja
VZN č. 1-2020 o výške dotácie MŠ
Všeobecno záväzné nariadenia 2019súbor na stiahnutie
Príloha č. 1-2019 k VZN č. 2-2015 Cenník služieb
Dodatok č. 1-2019 k VZN č. 2-2015 o miestnych daniach
VZN 02/2019
VZN 01/2019VZN-č.-1-2019-o-výške-dotácie-MŠ
Všeobecno záväzné nariadenia 2018súbor na stiahnutie
VZN 01/2018
VZN 02/2018
Všeobecno záväzné nariadenia 2017súbor na stiahnutie
VZN 01/2017
VZN 02/2017
VZN 03/2017
Všeobecno záväzné nariadenia 2016súbor na stiahnutie
VZN 01/2016
VZN 02/2016
VZN 03/2016
VZN 04/2016dodatok č.1
Všeobecno záväzné nariadenia 2015súbor na stiahnutie
VZN 01/2015
VZN 02/2015
Všeobecno záväzné nariadenia 2014súbor na stiahnutie
VZN 01/2014
VZN 02/2014
Všeobecno záväzné nariadenia 2013súbor na stiahnutie
VZN 01/2013
VZN 02/2013Dodatok č.1
Všeobecno záväzné nariadenia 2012súbor na stiahnutie
VZN 01/2012
VZN 02/2012
VZN 03/2012
VZN 04/2012
Všeobecno záväzné nariadenia 2011súbor na stiahnutie
VZN 01/2011
VZN 02/2011
VZN 03/2011
VZN 04/2011
Všeobecno záväzné nariadenia 2010súbor na stiahnutie
VZN 01/2010
Všeobecno záväzné nariadenia 2009súbor na stiahnutie
VZN 01/2009
Všeobecno záväzné nariadenia 2008súbor na stiahnutie
VZN 01/2008
VZN 02/2008
VZN 03/2008
VZN 04/2008
VZN 05/2008
VZN 05/2008
Všeobecno záväzné nariadenia 2008súbor na stiahnutie
VZN 01/2007
VZN 02/2007
VZN 03/2007
VZN 04/2007
VZN 05/2007
VZN 06/2007