Zverejňovanie dokumentov

ZMLUVY ROK 2011 - 2014

2014

Zmluva EVERCON, s.r.o.


2013


2012


2011

Všeobecno záväzné nariadenia 2018súbor na stiahnutie
VZN 01/2018
VZN 02/2018

Všeobecno záväzné nariadenia 2017súbor na stiahnutie
VZN 01/2017
VZN 02/2017
VZN 03/2017

Všeobecno záväzné nariadenia 2016súbor na stiahnutie
VZN 01/2016
VZN 02/2016
VZN 03/2016
VZN 04/2016dodatok č.1

Všeobecno záväzné nariadenia 2015súbor na stiahnutie
VZN 01/2015
VZN 02/2015

Všeobecno záväzné nariadenia 2014súbor na stiahnutie
VZN 01/2014
VZN 02/2014

Všeobecno záväzné nariadenia 2013súbor na stiahnutie
VZN 01/2013
VZN 02/2013Dodatok č.1

Všeobecno záväzné nariadenia 2012súbor na stiahnutie
VZN 01/2012
VZN 02/2012
VZN 03/2012
VZN 04/2012

Všeobecno záväzné nariadenia 2011súbor na stiahnutie
VZN 01/2011
VZN 02/2011
VZN 03/2011
VZN 04/2011

Všeobecno záväzné nariadenia 2010súbor na stiahnutie
VZN 01/2010

Všeobecno záväzné nariadenia 2009súbor na stiahnutie
VZN 01/2009

Všeobecno záväzné nariadenia 2008súbor na stiahnutie
VZN 01/2008
VZN 02/2008
VZN 03/2008
VZN 04/2008
VZN 05/2008
VZN 05/2008

Všeobecno záväzné nariadenia 2008súbor na stiahnutie
VZN 01/2007
VZN 02/2007
VZN 03/2007
VZN 04/2007
VZN 05/2007
VZN 06/2007