Kontakt

Obecný úrad Motešice

Machnáčska 288, 913 26 Motešice

Email: obec@motesice.sk

IČO: 00311804
DIČ: 2021079786

Bankové spojenie:
IBAN SK36 5600 0000 0006 0624 1001
Prima banka Slovensko, a.s.

Starosta obce

Ing. Martin Mach

mobil.: +421 917 817 087
tel.: +421 32 659 47 97

Email: starosta@motesice.sk

Referent
Alena Kopecká
tel.: +421 32 659 42 21
Referent ,účtovník
Monika Fortunová
tel.: +421 32 659 4 798

Matričný úrad

Machnáčska 288, 913 26 Motešice

tel.: +421 32 659 42 21

Email: matrika@motesice.sk

Referent

Alena Kopecká
tel.: +421 32 659 42 21