Verejná vyhláška oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania