800 Rokov obce

800 Rokov obce

Brigáda v Horných Motešiciach
800 Rokov obce 2

V dňoch 4.-6. júla 2008 sa konali v našej obci oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Motešice