Posedenie dôchodcov 2008

Posedenie dôchodcov 2008

800 Rokov obce 2
Nočná súťaž hasičov 2008

Dňa 27.10.2008 sa konalo stretnutie dôchodcov obce Motešice narodených pred rokom 1946 teda starších ako 62 rokov.
Obec a Obecný úrad Motešice v spolupráci Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne a v spolupráci s vedením Základnej školy s MŠ Motešice pripravili pre dôchodcov toto posedenie z príležitosti – Mesiac október – Mesiac úcty k starším.
Posedenia sa zúčastnilo 98 občanov. Mali možnosť pozrieť si digitálne spracovanú verziu z histórie Motešíc – Motešice 1208 – 2008, započúvať sa do tónov harmoniky a hovoreného slova. Mnohí sa tu stretli po dlhšej dobe, a stretnutie bolo pre nich možnosťou pospomínať si na staré časy, pochváliť sa tým v čom sa darí ich deťom, ako im zdravie slúži.