Nočná súťaž hasičov 2007

Nočná súťaž hasičov 2007

Deň detí 2008
Oslavy Dňa matiek 2008

Dňa 26.mája 2007 sa v areáli miestneho štadióna v Motešiciach konal už piaty ročník nočných pretekov dobrovoľných požiarnych zborov o pohár starostu Motešíc. O dobrom mene a kvalite tohoto podujatia svedčí aj z roka na rok sa rozrastajúci počet štartujúcich družstiev – tento rok ich bolo rekordných 39.
Súťaž bola oficiálne otvorená hlásením veliteľa požiarneho družstva Motešice k rukám starostky obce o pripravenosti všetkých družstiev na súťaž o 21. hodine. Vďaka skvelému počasiu, ktoré sprevádzalo toto podujatie vládla medzi súťažiacimi i diváckou kulisou dobrá atmosféra, občasné zle mierené zásahy zo striekačiek a striekajúca voda pri technických problémoch padli divákom na úžitok.
Blahoželáme víťazným družstvám – mužskému aj ženskému z obce Podlužany, divákom za vytvorenie burcujúcej atmosféry a ostáva povedať – do videnia na ďalšom ročníku v roku 2008.