Prebudenie draka 2012

Prebudenie draka 2012

Slávnostné posedenie dôchodcov 2012
20. výročie kaplnka a návšteva p. Biskupa

Prebudenie draka 2012 – preteky dračích lodí na Váhu

Dňa 01. 09. 2012 sa v Trenčíne na Váhu konala kutúrno športová akcia 1. ročník pretekov dračích lodí obcí a miest trenčianskeho kraja. Na týchto pretekoch štartovala aj posádka obce Motešice, ktorá nesklamala a jedinečným sposobom reprezentovala našu obec. Naša posádka obsadila výborné 5. miesto a podľa organizátora sme boli posádka s najbojovnejším duchom.

Celej posádke vyslovujem ako starosta obce jedno veľké poďakovanie za prístup, nasadenie a disciplínu, ktorá fungovala počas všetkých jázd v našej lodi  súbežne s humorom a zábavou na celej tejto akcii.

Ďakujeme p. Andrejovi Adamcovi, že sponzorsky „ obliekol“ našu posádku a vďaka patrí aj fanúšikom – občanom, ktorý prišli a po celý čas burcovali a fandili našej posádke.

Bol to jedinečný zážitok, pri ktorom sa vyplavovalo množstvo zdravého adrenalínu a všetci veríme, že budúci ročník bude ešte velkolepejší a naša posádka sa zúčastní.

Posádka dračej lode obce Motešice:

Andrej Adamec, Mirka Kumová, Patrik Kuma, Monika Lacíková, Jozef Tašár, Jakub Hruška, Marek Dovičin, Monika Blahová, Martina Holá, Peter Žák, Martin Matúš, Michal Scheer, Martin Mach, Vlado Jankola, Sabina Richtárechová, Tomáš Gaži, Barbora Gažiová, Denisa Schůrgerová, Branislav Závodský, Maroš Drienka, Lukáš Makýš