NOVINKA ! SMS hlásnik

NOVINKA ! SMS hlásnik

OZNAM O UZÁVIERKE CESTY NA MACHNÁČ
Okrskové cvičenie hasičov – pozvánka
Občania našej obce, ktorí majú záujem o zasielanie dôležitých informácií a oznamov / výstrahách, odstávkach sietí atď. /formou sms – správy do svojho mob. tel., ktoré odznejú v miestnom rozhlase, nech nahlásia svoje mob. tel. čísla administratívnym  pracovníčkam obecného úradu do databázy, nakoľko je v našej obci spustená služba SMS hlásnik, ktorá umožní zaslanie sms správ zaregistrovaným občanom.  

Registrácia možná aj na www.motesice.sk