Zájazd do Budapešti pre deti ZŠ s MŠ a ich rodičov

Zájazd do Budapešti pre deti ZŠ s MŠ a ich rodičov

Žrebčín Motešice – predaj konského hnoja
Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Motešice 77 v spolupráci s Obcou Motešice organizuje jednodňový zájazd do Budapešti s návštevou Tropikária a ZOO dňa 27.10. 2018. Zájazd organizujeme pre deti materskej školy, žiakov základnej školy do 12 rokov a ich rodičov. Cena zájazdu pre dospelú osobu je 49€, pre deti a žiakov s trvalým pobytom v Motešiciach 20 €, pre žiakov s trvalým pobytom v iných obciach 43€. V cene zájazdu sú vstupenky, cestovné a poistné na každého účastníka.

Prosíme ľudí, ktorí majú záujem zúčastniť sa zájazdu, aby sa záväzne prihlásili a zaplatili  uvedenú sumu u pani Aleny Kopeckej na Obecnom úrade, alebo u pani Ľubomíry Žákovej v ZŠ najneskôr do 17.10.2018. Dospelí si so sebou prinesú občiansky preukaz  a pre deti pas, nakoľko čísla preukazov sú potrebné pre zabezpečenie poistenia účastníkov. Podrobnejšie informácie o zájazde pri záväznom prihlásení.

V Motešiciach dňa 27.09. 2018                                                                Mgr. Iveta Jatzová, riaditeľka

                                                                                                                 Ing. Martin Mach