Pozvánka – Valné zrhomaždenie PS bývalých urbárnikov v Dolných Motešiciach