Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Horné Motešice