DHZ Motešice – Hasičská nedeľa na sv. Floriána – patróna hasičov

DHZ Motešice – Hasičská nedeľa na sv. Floriána – patróna hasičov

Deň Matiek 2019
Deň Matiek 2018

Hasičská nedeľa

 Dňa 5. mája 2019 sa v našej obci konala hasičská nedeľa. Táto slávnosť bola usporiadaná z iniciatívy DHZ Motešice pri príležitosti dňa sv. Floriána – patróna hasičov.

Nedeľa začala slávnostnou svätou omšou v Kostole narodenia Panny Márie v Dolných Motešiciach, ktorej sa zúčastnili členovia DHZ Motešice a DHZ Neporadza spolu s deťmi, ktoré navštevujú hasičský krúžok PLAMEŇ  v základnej škole. Pri tejto príležitosti bola

posvätená socha svätého Floriána spolu s hasičskými zástavami oboch dobrovoľných hasičských zborov.

Po svätej omši boli odovzdané ďakovné plakety za obetavú prácu v hasičskom zbore hasičom pánovi Bohuslavovi Scheerovi a Viliamovi Žákovi.