Výsźva pre majiteľov psov !!!

Výsźva pre majiteľov psov !!!

Info letáky Medzinárodného úradu pre nákazy (OIE) tykajúce sa afrického moru ošípaných (AMO),
Harmonogram vývozov DS na druhý polrok 2019

VÝZVA!!!

 

Obecný úrad v Motešiciach vyzýva občanov majiteľov psov aby zamedzili ich voľnému pohybu v intraviláne obce či už vhodným oplotením, uviazaním psa alebo umiestneným do voliéry, pretože počet prípadov voľného pohybu psov v obci sa zvýšil. Platí to aj pre majiteľov psov, ktorý chodia so psami na prechádzku bez vôdzky. 

Nakoľko sa blížia školské prázdniny týmto opatrením predídeme zbytočným incidentom. Obec Motešice apeluje na majiteľov psov aby nevystavovali deti riziku, pretože sa nám množia prípady stretu psa a dieťaťa. Deti sa boja ísť zo školy domov a boja sa bicyklovať po obci. 

V minulosti výzvy OcÚ v Motešiciach nie vždy boli rešpektované. Obecný úrad neuposlúchnutie tejto výzvy a nerešpektovanie VZN č. 1/2017 o psoch, bude pokutovať bez predošlého upozornenia formou poukážky o zaplatení pokuty. Obec Motešice spolupracuje s políciou a ak sa bude situácia opakovať obec Motešice psa na náklady majiteľa odchytí a umiestni  do útulku resp. odchytovej stanice 

 

Ing. Martin Mach – starosta obce