Modernizácia rybného hospodárstva – PETYOWKA s.r.o. – Zámer