Výkup papiera 25.11.2019

Výkup papiera 25.11.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Motešice 27.11.2019
Výzva na orezanie stromov

Výkup papiera 25.11.2019

t.j. v pondelok, Horné Motešice od 17.40 hod. do 17.50 hod. pri predajni potravín, Dolné Motešice od 18.00 hod. do 18.10 hod.