Výkup papiera 24.2.2020

Výkup papiera 24.2.2020

Zámer - výrub Trenč. Teplice
Modernizácia rybného hospodárstva PETYOWKA s.r.o.

24.02.2020 t.j. PONDELOK

Horné Motešice od 17.40 hod. do 17.50 hod. pri predajni potravín

Dolné Motešice od 17.50 hod. do 18.00 hod.