!!! Uzavretie školských zariadení !!!

!!! Uzavretie školských zariadení !!!

Správca farnosti Motešice oznamuje
Verejná vyhláška – zákaz hromadných podujatí

Na základe rozhodnutia krízového štábu Slovenskej republiky bude od pondelka 16.03.2020 na 14 dní zatvorená základná aj materská škola v Motešiciach.