Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
Septembrové skokové preteky

 VÝZVA!!! 

Obecný úrad v Motešiciach vyzýva občanov – majiteľov psov, aby zamedzili ich voľnému pohybu v intraviláne obce, či už vhodným oplotením, uviazaním psa alebo umiestnením do voliéry, pretože počet prípadov voľného pohybu psov v obci sa zvýšil. Platí to aj pre majiteľov psov, ktorí chodia so psami na prechádzku bez vôdzky. 

Obec Motešice apeluje na majiteľov psov, aby nevystavovali hlavne deti ale aj ostatných občanov riziku, pretože sa nám množia prípady stretu psa a človeka. Deti sa boja ísť zo školy domov a boja sa bicyklovať po obci.

Obecný úrad neuposlúchnutie tejto výzvy a nerešpektovanie VZN č. 1/2017 o psoch bude pokutovať bez predošlého upozornenia formou poukážky na zaplatenie pokuty. Obec Motešice spolupracuje s políciou, a ak sa bude situácia opakovať, Obec Motešice psa na náklady majiteľa odchytí a umiestni  do útulku resp. odchytovej stanice.

Ing. Martin Mach – starosta obce