Nezisková organizácia StarDOS sa stará o kvalitu a dôstojnosť života klientov aj v Motešiciach.

Nezisková organizácia StarDOS sa stará o kvalitu a dôstojnosť života klientov aj v Motešiciach.

Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike - DOPRAVA !!
Power yoga pre začiatočníkov
Nezisková organizácia StarDOS sa stará o kvalitu a dôstojnosť života klientov aj v Motešiciach. StarDOS funguje už od roku 2005. Za 15 rokov svojej pôsobnosti sa ich sestričky a opatrovateľky postarali o stovky klientov. Klientami a pacientami sú hlavne chorí a starší občania odkázaní na pomoc inej osoby. Primárne zameranie organizácie StarDOS je na opatrovateľskú službu, požičiavanie pomôcok a zdravotnú službu (ADOS). Sestričky ADOS (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti) každý deň navštevujú pacientov u nich doma, a to v Motešiciach, Trenčíne, a okolitých obciach. ,,Všetky naše sestry majú k pacientom profesionálny, individuálny a empatický prístup. Ku každému pacientovi máme rodinný vzťah. Rany, bolesti, preležaniny a iné zdravotné problémy ošetrujeme s citom,“ hovorí riaditeľka n.o. Viera Skopalová. Ošetrenie ADOS u pacientov doma je plne hradené zdravotnou poisťovňou; platí sa iba za cestovné. V prípade potreby ošetrenia Vašich zdravotných problémov alebo rán Vašich blízkych, kontaktujte jednu z kvalifikovaných sestier StarDOS: Mgr. et. Mgr. Viera Skopalová (riaditeľka n.o.) 0904 911 120 Iveta Veseláková (sestra – špecialistka pre komunitnú starostlivosť) 0903 769 667 Mgr. Katarína Velacková (sestra – špecialistka pre komunitnú starostlivosť) 0911 499 836   Všeobecné informácie o organizácií a ďalších službách: www.stardos.sk info@stardos.sk Facebook: StarDOS