Verejná vyhláška o začatí obstarávania Územného plánu Obce Motešice