Verejná vyhláška – uvedenie priestorov do prevádzky MMS-gastro s.r.o.