Voľby do orgánov samosprávnych krajov

V obci Motešice budú pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 utvorené 3 volebné okrsky:

  • Okrsok č.1: Horné Motešice, kultúrny dom s.č. 83
  • Okrsok č.2: Dolné Motešice, budova novej školy s.č. 67
  • Okrsok č.3: Peťovka, budova požiarnej zbrojnice s.č. 43

Podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania pre voličov s COVID-19 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie na tel. č. 0907 070 583 do piatka 28.10.2022 do 12:00 hod.

Zoznam kandidátov poslanci TSK

Zoznam kandidátov predseda TSK


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený


Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov v obvodoch pre voľby do orgánov samosprávnych krajov


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022: obec@motesice.sk

V Obci Motešice je k 31.7.2022 počet obyvateľov 776.