Voľby do orgánov samosprávy obcí

V obci Motešice budú pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 utvorené 3 volebné okrsky:
Okrsok č.1: Horné Motešice, kultúrny dom s.č. 83
Okrsok č.2: Dolné Motešice, budova novej školy s.č. 67
Okrsok č.3: Peťovka, budova požiarnej zbrojnice s.č. 43


Podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania pre voličov s COVID-19 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie na tel. č. 0907 070 583 do piatka 28.10.2022 do 12:00 hod.

Zoznam kandidátov poslanci

Zoznam-kandidátov-starosta

 


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený


Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022


OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a
okrskových volebných komisií pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022: obec@motesice.sk

V Obci Motešice je k 31.7.2022 počet obyvateľov 776.