Brigáda cintorína v Peťovke

Brigáda cintorína v Peťovke

I.Medzinárodné preteky
Brigáda v Horných Motešiciach

Dňa 31.3.2007 sa na cintoríne v miestnej časti Peťovka konala dobrovoľná brigáda s cieľom skrášlenia priestorov a okolia cintorína. Na radosť nás všetkých sa brigády zúčastnili viacerí spluobčania, ktorím nie je ľahostajné naše okolie. V mene pani starostky Mišákovej ale aj nás všetkých spoluobčanov im patrí úprimné poďakovanie.