I.Medzinárodné preteky

I.Medzinárodné preteky

Halové preteky cena MDŽ 2007
Brigáda cintorína v Peťovke

Military alebo všestranná spôsobilosť je najnáročnejšia olympijská jazdecká disciplína. Skladá sa z drezúry, terénnej jazdy s prekonávaním pevných prekážok a z parkúru.
V prvý deň pretekov, po vstupnej veterinárnej kontrole, absolvujú kone drezúru, pri ktorej jazdec a kôň v harmonickom súlade elegantne predvádzajú cviky podľa drezúrnej úlohy. Rozhodcovia hodnotia majestátnosť chodov koňa, jeho poslušnosť a ochotu. Dôležitý je aj sed jazdca a správnosť a presnosť predvedených cvikov.
Na druhý deň kone postupne podľa rozpisu nastupujú na štart cross-country. Pri nej kone v rýchlom tempe prekonávajú pevné prírodné prekážky a musia pritom dodržať predpísaný čas. Typické terénne prekážky sú valy, kmene stromov, skoky do vody, priekopy a ich rôzne kombinácie. Za chyby na prekážkach a za prekročenie časového limitu dostávajú jazdci trestné body.
Na tretí deň sa kone najskôr zúčastnia na veterinárnej prehliadke, ktorej úspešné absolvovanie je podmienkou, aby mohli pokračovať v súťaží v jej poslednou časti – na parkúre.Na zhoditeľných prekážkach kone štartujú podľa poradia od najhoršieho po najlepšieho.Za každú zhodenú prekážku a za prvé odopretie poslušnosti dostane dvojica vždy 4 trestné body. Za druhé odopretie poslušnosti v parkúre je dvojica vylúčená z ďalších bojov.
Víťaz musí absolvovať všetky tri časti s najmenším počtom trestných bodov. Len naozaj talentovaný, vytrvalý a dobre trénovaný kôň v sedle s odvážnym a inteligentným jazdcom môžu byť úspešní v tejto dramatickej a krásnej športovej súťaži.