Výstava “Dary Zeme” 2008

Výstava “Dary Zeme” 2008

Oslavy Dňa matiek 2007
Výstava "Dary Zeme" 2007

Ku príležitosti Dňa matiek sa v kultúrnom dome našej obce konal v nedeľu 13. 5.2007 slávnostný program venovaný všetkým našim matkám. V programe vystupovali naše deti z Materskej škôlky pod vedením pani učiteliek a deti zo Základnej školy Motešice z tanečného krúžku a speváckeho krúžku. Všetkým aktérom patrí úprimná vďaka za program, ktorým potešili naše mamičky v deň ich sviatku.