Výstava “Dary Zeme” 2007

Výstava “Dary Zeme” 2007

Výstava "Dary Zeme" 2008
Halové preteky cena MDŽ 2007

Dňa 21.a 22.9.2007 sa v kultúrnom dome v Motešiciach konala výstava produktov naších spoluobčanov, na ktorej mohli prezentovať svoje pestovateľské umenie, aranžérske schopnosti ako i nevšedné produkty zo svojich záhrad a polí. Výstavu ozdobili aj výtvory detí z našej Základnej školy zhotovené počas hodín výtvarnej výchovy s využitím vypestovaných produktov a ich fantázie.
Ďakujeme vsetkým dobrovoľníkom z radov spoluobčanov za spoluprácu pri organizovaní tejto výstavy, pestovateľom za ich poskytnuté produkty a návštevníkom za ich podporu do daľších ročníkov.