e- zápis do 1. ročníka

e- zápis do 1. ročníka

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020 uzatvorenie maloobchodných prevádzok
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Motešice 77 oznamuje rodičom žiakov predškolského veku, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa bude konať elektronicky dňa 15. 04. 2020. Rodičia žiakov predškolského veku si môžu prihlášku do 1. ročníka ako aj zápisný protokol stiahnuť na našej stránke alebo vyzdvihnúť priamo na obecnom úrade v Motešiciach. Vyplnenú žiadosť aj protokol je možné odoslať elektronicky na adresu: riaditelka.zssmsmotesice@gmail.com alebo poštou na korešpodenčnej adrese:

ZŠ s MŠ, Motešice 77 Machnáčska 77 913 26 Motešice najneskôr do 22.04.2020