Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020 uzatvorenie maloobchodných prevádzok