Rozhodnutie EIA – Modernizácia rybného hospodárstva – PETYOWKA, s.r.o.