Oznam ZŠ s MŠ Motešice

Oznam ZŠ s MŠ Motešice

Celoplošné testovanie v Obci Motešice
Ponuka práce Vaillant Trenčianske Stankovce
 

OZNAM

Od 11. januára 2021  budú otvorené  materské školy len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry . Od 11. do 18. januára 2021 bude vyplácaná pandemická OČR.

Podľa plánu MŠVV a Š SR  od 18. januára 2021 by mohli byť otvorené materské školy v štandardnom režime. . Rezort školstva odporúča pre materské školy  pretestovanie zamestnancov a rodičov. To znamená, že zákonný zástupca v deň nástupu dieťaťa do MŠ spolu s čestným prehlásením o bezinfekčnosti prinesie kópiu dokladu o negatívnom teste na Covid( nie starší ako 7 dní), alebo potvrdenie o prekonaní Covid (nie staršie ako 3 mesiace).

Zároveň zdôrazňujeme, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky  môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ v Trenčíne.

Prosíme zákonných zástupcov, aby sledovali webovú stránku ZŠ s MŠ, kde budú pravidelne zverejňované oznamy k nástupu detí do materskej školy. V prílohe je plán návratu detí do MŠ.

V Motešiciach 7.1. 2021                                                               Mgr. Iveta Jatzová, riaditeľka