Celoplošné testovanie v Obci Motešice

Celoplošné testovanie v Obci Motešice

Mobilné odberové miesta Bánovce nad Bebravou a Trenčín – prevádzka pondelok až nedeľa aj vo večerných hodinách
Oznam ZŠ s MŠ Motešice

V sobotu 23.01.2021 a v nedeľu 24.01.2021 sa v Kultúrnom dome v Motešiciach uskutoční celoplošné testovanie na COVID-19 antigénovými testami.

Prosíme občanov o zhovievavosť a trpezlivosť, nakoľko pre krátkosť času nebolo možné zostaviť harmonogram podľa ulíc.

Testovať sa bude nasledovne: sobota 23.01.2021 Horné Motešice od 08.00 hod. do 18.00 hod. (prestávka od 12.00 do 13.00 hod.)

nedeľa 24.01.2021 Dolné Motešice a Peťovka od 08.00 hod. do 16.00 hod. (prestávka od 12.00 do 13.00 hod.) Pozor, pre vyhodnocovanie testov sa posledný odber vykoná 30 minút pred prestávkou a 30 minút pred ukončením testovania!

Prosíme občanov, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz. Podľa nariadenia vlády bude od 27. januára 2021 potrebný na cestu do práce negatívny test na COVID-19. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov.

Výnimku z testovania budú mať aj ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať potvrdenie nie staršie ako 90 dní a ťažko zdravotne postihnutí. Nakoľko sa pracovníci z dôvodu karantény nebudú nachádzať počas testovania na obecnom úrade, prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovali tieto čísla: 0917 817 087, 0907 070 583, 0918 948 822