Verejná vyhláška Zadania pre vypracovanie Územného plánu Obce Motešice