Halové preteky cena MDŽ 2007

Halové preteky cena MDŽ 2007

Výstava "Dary Zeme" 2007
I.Medzinárodné preteky

Halové jazdecké preteky – cena MDŽ, 3.- 4.3.2007 Priebeh súťaže a výsledky možno pozrieť podrobne na www stránke www.equinews.sk