Úradná tabuľa

Výkup papiera 25.11.2019 t.j. v pondelok, Horné Motešice od 17.40 hod. do 17.50 hod. pri predajni potravín, Dolné Motešice od 18.00 hod. do 18.10 hod....

OBEC  M O T E Š I C E, Obecný úrad  913 26  MOTEŠICE ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-           P O Z V Á N K A          Na základe zákona o obecnom zriadení podľa § 13...