Úradná tabuľa

KTO   JE   POZITÍVNE   TESTOVANÝ   A   CHCEL   BY   ABSOLVOVAŤ KARANTÉNU   MIMO   SVOJEJ   RODINY,   MÁ   MOŽNOSŤ   VYUŽIŤ ZARIADENIA   PRE   KARANTÉNNE   UBYTOVANIE Ubytovacie zariadenia pre karanténne ubytovanie Názov prevádzky Adresa prevádzky (ulica, obec) Tel. číslo E-mail BRATISLAVSKÝ KRAJ Penzión SENEC** Slnečné...

Príloha č. 2 Predaj_1_ks_OS-Príloh Príloha č.2 Registracia_chovu_1_ks_OS Príloha č.4 Informačné letáky AMO Žiadosť o súčinnosť pri registrácii chovov ošípaných a č. 3 Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti Príloha č. 5 Registrácia chovu od 2 ks a...

 VÝZVA!!!  Obecný úrad v Motešiciach vyzýva občanov - majiteľov psov, aby zamedzili ich voľnému pohybu v intraviláne obce, či už vhodným oplotením, uviazaním psa alebo umiestnením do voliéry, pretože počet prípadov voľného pohybu...